Որքան էլ տարօրինակ թվա, այնուամենայնիվ բժշկության  զարգացման այս պայմաններում դեռևս  գոյություն չունեն …